// Membrii (salariati,pensionari)-C.A.R. Profamilia- I.F.N. Galați

Membrii C.A.R. Profamilia pot fi salariaţi, pensionari sau alte persoane care fac dovada, la data înscrierii, că realizează venituri permanente.
Varsta la data inscrierii trebuie sa fie minim 18 ani impliniti si maxim 70 ani. 

CAR profamilia insumeaza urmatoarele categorii de membri:

 

Membrii Fondatori

Sunt acei membri care s-au constituit în colectivul de iniţiativă şi care prin voinţa lor, au înfiinţat şi oficializat CAR Profamilia I.F.N. Galati, conform actului constitutiv. Acesti membri sunt consemnati în istoria casei şi nu pot transmite această calitate nici unei alte persoane.

 

Membrii Reprezentati

Sunt alesi din randul membrilor cu drepturi depline si trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa aiba varsta de cel putin 21 ani cu o vechime in CAR de cel putin 2 ani si sa nu fi inregistrat intarzieri la plata ratelor si a cotizatiilor pe perioada ultimilor 2 ani. Calitatea de membru reprezentant se dobandeste prin hotărârea Conferinţei CAR Profamilia, urmare a propunerii Consiliului Director.

Membrii cu drepturi depline

Sunt acei membri care respectă în totalitate prevederile Statutului şi îşi achită cu regularitate obligaţiile faţă de casă.

Membri cu drepturi limitate

Sunt consideraţi membri cu drepturi limitate, membrii CAR care nu-şi respectă obligaţiile statutare şi în această situaţie nu mai pot beneficia de toate drepturile conferite de Statut, după cum urmează:

  • nu şi-au achitat cotizațiile lunare minime față de C.A.R.  la fondul social şi/sau la fondul de deces pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutive;
  • nu şi-au restituit la timp ratele şi/sau dobânzile scadente la împrumuturile contractate, pe o perioadă mai mare de 60 zile de la data scadenţei;

Membrii cu drepturi limitate îşi pot redobândi în totalitate drepturile şi sunt trecuţi în categoria membrilor cu drepturi depline, din momentul în care aceştia şi-au achitat integral toate obligaţiile restante. Acesti membri beneficiază de bonificarea fondului social la sfârşitul anului doar pe perioada în care s-au aflat în drepturi depline.

Membri care şi-au pierdut dreptul de întrajutorare;

Sunt trecuti în categoria membrilor care și-au pierdut drepturile de întrajutorare acei membri CAR care:

  • Nu și-au achitat cotizațiile lunare minime la fondul social și/sau fondul de deces, pe o perioadã mai mare de 6 luni consecutive ;
  • nu și-au restituit la timp ratele și/sau dobânzile scadente la împrumuturile contractate pe o perioadã mai mare de 110 zile de la data scadenţei;

Membrii din aceastã categorie își pot redobândi drepturile pierdute și sunt trecuți în categoria membrilor cu drepturi depline, din momentul în care aceștia și-au achitat integral obligațiile restante, cu excepţia dreptului la beneficiul anual, care rămâne pierdut pentru anul în care s-au înregistrat restanţele specificate.