// Mod de organizare C.A.R. Profamilia- I.F.N. Galați

CONFERINȚA MEMBRILOR C.A.R.

Conferinţa membrilor CAR este organul suprem de conducere al C.A.R. Profamilia -I.F.N. Galaţi şi se constituie din membrii fondatori, membrii reprezentanţi şi din membri CAR cu drepturi depline. Conferinţele membrilor CAR, pot fi: ordinare sau extraordinare.
Conferinţa ordinară, se convoacă anual, de către Consiliul Director al C.A.R. Profamilia I.F.N. Galaţi.
Conferinţa extraordinară poate fi convocată, ori de câte ori este necesar, cu un scop bine determinat. Ea poate fi convocată de către: Consiliul Director, Comisia de Cenzori, cel puţin 1/3 din numărul membrilor fondatori şi reprezentanţi sau cel puţin 1/10 din numărul membrilor cu drepturi depline.

CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul Director al C.A.R. Profamilia Galaţi, este organul executiv de conducere a activităţii, între 2 conferinţe şi este format dintr-un număr de 5 membri plini şi 1 membru supleant. Cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor Consiliului Director, trebuie să aibă calitatea de membru fondator sau membru reprezentant.
Consiliul Director se alege de Conferinţa membrilor C.AR., iar membrii Consiliului Director, cu excepţia conducătorului compartimentului financiar-contabil sunt persoane obşteşti. Preşedintele CAR şi secretarul Consiliului Director se aleg direct pe funcţii din rândul membrilor fondatori sau reprezentanţi. Preşedintele CAR, secretarul Consiliului Director şi conducătorul compartimentului financiar - contabilitate sunt cooptaţi de drept în Consiliul Director şi fac parte din acesta, atâta timp cât deţin funcţiile respective. Membrii Consiliului Director sunt aleși de Conferința Membrilor C.A.R. o dată la 4 ani.

PRESEDINTELE C.A.R

Preşedintele CAR reprezintă C.A.R. Profamilia-I.F.N. Galaţi în relaţiile cu terţii. Atribuţiile, competenţele şi locţiitorii preşedintelui CAR se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (link catre ROF). Președintele C.A.R. este ales de Conferința Membrilor C.A.R. o dată la 4 ani.

COMISIA DE CENZORI

Comisia de cenzori este formată dintr-un număr de 3 membri, aleşi de Conferinţa C.A.R. din rândul membrilor cu drepturi depline. Pentru a fi aleşi în comisia de cenzori, persoanele respective trebuie să posede cel puţin o pregătire de nivel mediu, în specialitatea financiar - contabilitate. Preşedintele comisiei de cenzori trebuie să aibă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat. Membrii comisiei de cenzori sunt aleși o dată la 4 ani